首頁
1
製程/服務
2
製程/服務
3
製程/服務4
Missing parameters [image]

營業項目

  • 零組件代購服務
  • SMTDIP、測試、維修、組裝、包裝

    全製程製造服務

 

製程項目

  • SMT()面無鉛錫膏迴焊製程
  • DIP ()面無鉛選擇性焊接製程
  • 成品(半成品)測試、燒機
  • 專業維修分析
  • 機構組立、包裝
  • 棧板出貨封膜、裝櫃回列表